Overenie emailovej adresy

R
Autor: Robo
Aktualizováno před 3 lety

Po ukončení registrácie je nutné overiť emailovú adresu. Ak sa Vaša emailová adresa neoverí, systém vás bude o tejto udalosti informovať na obrazovke Začíname. Taktiež na každej obrazovke v ECS sa bude zobrazovať informácia o tom, že Vaša emailová adresa nie je overená a je potrebné ju overiť.

Overenie emailovej adresy prebieha zaslaním aktivačnej správy po ukončení registrácie na Vami zadanú emailovú adresu. Pre overenie emailovej adresy je potrebné kliknúť na tlačítko Aktivovať účet vo verifikačnej správe.

Zodpovědělo to Vaši otázku?