Aký je význam rolí administrátor, manažér a zamestnanec v prehľade mojich kolegov?

R
Autor: Robo
Aktualizováno před 3 lety

Používateľské role označujú prístupové práva pre kolegov, ktorými môžete spravovať ich prístupy v rámci aplikácie.

Administrátor – môže spravovať zariadenia, prezerať si uzávierky či prehľady, meniť firemný profil, nastavenie aplikácie či lokalizáciu. Tiež môže pozvať ďalších kolegov do tímu.

Manažér – vidí všetko, môže spravovať všetky zariadenia.

Zamestnanec – má prístup len k zariadeniam, ktoré mu pridelíte, údaje si vie iba prezerať, nemôže ich upravovať.

 

Zodpovědělo to Vaši otázku?